Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
29.06.2022

Yaz Okuluna Giden Öğrenciler

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde yaz öğretimi açılmamasına ve Üniversitemiz öğrencilerinin aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde yaz öğretiminde ders almaları halinde alınan bu derslerin kabulüne karar verilmiştir.
1- Üniversitemizde devam şartını sağlayarak başarısız olunan derslerin alınabileceğine,
2- Yaz öğretiminde alınan derslerin içerik, dil ve AKTS bakımından müfredat programı ile eşdeğer olması gerektiğine,
3- Yaz Öğretiminde, en fazla 2 (iki) ders alabilmelerine,
4- Yaz Öğretimi sonucunda tek derse kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmesine.
5- 1. ve 3. maddelerdeki hükümler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında azami süresi dolacak olan öğrencileri kapsamamaktadır

Yaz Okulu Alınmasına müsade edilen Üniversiteler.
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

NOT: YAZ OKULUNA GİDEN ÖĞRENCİLER ALDIKLARI DERSLERİN İÇERİKLERİNİ GİTTİKLERİ İLGİLİ FAKÜLTEDEN GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. İÇERİK YÖNÜNDEN EŞİTLİĞİ ISPATLANAMAYAN DERSLERİN NOTLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.