TR | EN

Bağlantılar

2020-2021 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yedek Kayıt Hakkı kazanan öğrenci listesi için tıklayınız.

Pandemi sebebi ile şahsen kayda gelemeyen öğrenciler dilekçe ve gerekli evraklarını e-posta ile oidb@erbakan.edu.tr adresine göndermeleri halinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. Yedekten Kayıt Hakkı kazananan öğrenciler 11.09.2020 mesai saatine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Uzaktan Kayıt Dilekçesi İçin Tıklayınız.

 

         İSTENEN BELGELER

1- Öğrenci Belgesi (Üniversitesinden onaylı veya E-devlet üzerinden alınabilir.)

2- Not Belgesi/Transkript (Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı, bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi onaylı belgenin aslı)

3- ÖSYM Yerleşme Belgesi (Onay Kodlu) (Ek Madde-1 kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler ayrıca tüm puanlarının bulunduğu ÖSYM sonuç belgesini de teslim edeceklerdir.)   

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Disiplin cezası almadığına dair belge (Öğrenci belgesi veya Not belgesinde ceza almadığının belirtilmiş olması yeterlidir.)

6- Ders İçeriği (Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun bilgi paketlerinden alınabilir.)

7- Yatay Geçiş yapmaya engel olmadığına dair resmi onaylı belge.

8- Öğrencinin geldiği Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (Kimlik kartı yoksa kayıp ilanı)

9- 6 Adet Fotoğraf

10- %10 Belgesi (2. öğretimden normal öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler için geçerlidir.)

11- Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan programlara başvuru yapacak öğrencilerin hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge.

NOT-1: İkinci öğretime yatay geçiş yapacak olan öğrenciler harçlarını kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci numarası ile Vakıfbank’a ödeyeceklerdir.