TR | EN

Bağlantılar

BÜTÜNLEME SORUMLU ALANLAR

2019-2020 Güz Yarıyılı 
N. E. Ü. A. K. İlahiyat Fakültesi, 2. Sınıflar Mantık Dersi Bütünleme Sınavı Sorumluluk Alanları
....
1. Mantık kitaplarından baştan itibaren Kıyas konuları, Tasdik Çeşitleri, Beş Sanat, Mantık Yanlışları, Mantık Felsefesi konuları dahil olmak üzere Klâsik Mantık konuları.
2. Fârâbî'nin, İhsâul Ulûm (İlimlerin Sayımı) adlı kitabının Mantık kısmı.
3. Bayram Dalkılıç, Halîlnâme'de İlim ve Hikmet Kitabı
4. İbrahim Emiroğlu'nun, 'Kuran Mantığı' başlıklı makalesi.
5. Bayram Dalkılıç, Mehmed Akif'e Göre Mantık Yanlışları
6. Mantıkla genel anlamda bağlantılı, kitapların (belirlenmesi öğrenci seçimine ve tercihine bağlı olarak) okunması ve araştırılması (haftalık en az 80 sayfalık) 13 x 80= 1040 sayfa) kitap okuma ve kritiği. (Ortalama 1000 sayfa)
...
Sınav, Klasik soru, cevap yazımı ve açık uçlu (kodlamalı) soruların kodlanması yöntemi ile yapılacak ve uygulanacaktır. 
...
Başarılar dilerim.
Prof. Dr. Bayram Dalkılıç