TR | EN

Bağlantılar

Fakültemizde Geçici Olarak Kurulan Topluluklar

Üniversitemiz Senatosu'nun 27.11.2019 tarih ve 2019/13-01 Sayılı Kararı ile Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda gerekli başvuru koşullarını tamamlamış olup aşağıda bilgileri bulunan öğrenci toplulukları geçici olarak kurulmuştur.

 

İdeal Gençlik Topluluğu

Üniversiade Spor Topluluğu

Fikirname Topluluğu

Lisan Topluluğu