TR | EN

Bağlantılar

2019-2020 Güz YY Vize Sınav Sorumluluk Alanları

Mantık dersi vize sorumluluk alanları


1. Mantık kitaplarından Kıyas'a kadar Mantık konuları.
2. Fârâbî'nin, İhsâul Ulûm (İlimlerin Sayımı) adlı kitabının Mantık kısmı.
3. Ebheri'nin İsagoji metninin Arapçasından Kıyas başlığına kadar olan kısmı.
4. Bakış Acısı (Vantage Point) filminin mantık konuları bağlamında kritiği.
5. Yukarıdaki sorumlu olunan kitapların dışında Mantıkla genel anlamda bağlantılı, (belirlenmesi öğrenci seçimine ve tercihine bağlı olarak) okunması ve araştırılması gereken (haftalık en az 80 sayfalık 7 x 80= 560 sayfa) kitap kritiği.
...
Prof. Dr. Bayram Dalkılıç

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül Oruç
Vize sorumluluk konuları

Tefsir Tarihi ile Tefsir Usulü ve Tarihi dersleri için 
Tefsir El Kitabı ( Grafiker Yayınları) 
1,3,4 ve 5. Bölümlerin tamamı ile 2. Bölümden “ Yedi Harf” konusu

Tefsir III dersi için 
Umdetü’t-Tefsir Taha Suresi 73. ayete kadar meal ve metin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------