Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
26.09.2019

Türk Dili I ders Toplantısı

02.10.2019 çarmba günü saat 12:30'da  AMFİ-6 nolu salonda Türk Dili I dersin Öğretim Elemanı Dr. Öğrt. Gör. Türkan TOPÇU, toplantı yapacaktır. Tüm 1. Sınıf öğrencilerimiz katılımı rica olunur.