TR | EN

Bağlantılar

Kuran Okuma ve Tecvid Ders Müfredatı

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLAHİYAT FAKÜLTESİ KUR’AN-I KERİM MÜFREDATI

1.SINIF-BİRİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber Bakara Sûresi

Ezber: Dualar, Nas- Zilzal Sûresi dahil

Tecvid: Harfler sıfatları-mahreçleri- med konuları

1.SINIF-İKİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber Ali İmran- Nisa Sûreleri

Ezber: Beyyine -  Leyl Sûreleri- Bakara Sûresi 255.ayet,  الم -  امن الرسول-   هو الله الذي.

Tecvid: İdğam- sakin nûn ve tenvîn konuları- vd.

2.SINIF-ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 6-10.cüzler

Ezber: Yasin – Mülk Sûreleri. Bir aşr-ı şerif. (Necm 1-25)

Tecvid: Vakf-İbtida- Lahn.

2.SINIF-DÖRDÜNCÜ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 11-15. Cüzler

Ezber: Nebe’-  Naziât, Abese, Tekvîr, İnfitar Sûreleri .

3.SINIF-BEŞİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 16-19.Cüzler

Ezber: Fetih – Şems -Beled - Fecr Sûreleri.

3.SINIF-ALTINCI DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 20-23. Cüzler

Ezber: Hucurat-Rahman- Mutaffifîn- İnşikâk Sûreleri. Bir aşr-ı şerif. (Bakara 153-157)

Ezan ve Kamet.

4.SINIF-YEDİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 24 ve 26. Cüzler

Ezber: Vakıa - Saff – Cuma- Ğaşiye Sûreleri. Bir aşr-ı şerif.( Tahrim 6-9)

4.SINIF-SEKİZİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 27-29. Cüzler

Ezber: Kıyâme- İnsan- Bürûc- Tarık- A’la- Sûreleri.

Kıraat konuları ve Kur’an Tilavetinde görülen yaygın hatalar.

Duha- Nas arası sûrelerinden her dönem sorumlu olunacaktır.