TR | EN

Bağlantılar

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin 26/06/2019 tarihli ve 2995 sayılı Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile her yıl düzenlenecek olan
"Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi''nin ilki 7-9 Kasım 2019 tarihleri
arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek
olan kongrenin amacı, özellikle Sosyal Bilimler alanında eğitim gören lisansüstü öğrencileri bir
araya getirerek tecrübe paylaşımına aracılık etmek, çalışma alanları ile ilgili konuları alanında
uzman öğretim üyelerinin moderatörlüğünde ve farklı üniversitelerden katılımcılar önünde
sunmalarını sağlayarak öğrencilerimizi akademik hayata hazırlamaktır. Kongrede hazırlanan
çalışmalar, Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecektir. Tüm kabul edilen çalışmalar kongre
bildiri kitapçığında basılacaktır. Kongre için özet gönderimi 1 Ekim 2019 tarihine kadar devam
edecek olup, gönderilen bildiri özetleri bilim kurulunda bulunan akademisyenler tarafından
değerlendirilmeye alınacaktır. Kabul edilen bildiri özetleri, 20 Ekim 2019 tarihinde kongre
internet sayfasından duyurulacaktır.