TR | EN

Bağlantılar

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (Trakya Üniversitesi)

UDEF'in her yıl farklı bir üniversitenin işbirliği ile düzenlediği Uluslararası Öğrenci

Sempozyumu'nun beşincisi bu sene 6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında Üniversitemiz ev

sahipliğinde Edirne'de gerçekleşecektir.

 

Sempozyuma Türkiye'de eğitimlerine devam eden uluslararası öğrenciler Sosyal

Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları üst

başlıklarını kapsayan farklı alt disiplinlerden ve çalışma sahalarından bildiriler ile

katılabileceklerdir.