2018-2019 Bahar YY. Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Muaf Olmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

2018-2019 Bahar Yarıyılında Pedagojik Formasyon dersi olan Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak isteyen öğrencilerimizden aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar, Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ve istenen belgelerle 20.02.2019 Çarşamba gününe kadar  müracaat etmeleri  halinde öğretmenlik Uygulması dersinden muaf sayılacaklardır. Belirtilen tarihler içerisinde muafiyet için müracaat etmeyen öğrenciler Öğretmenlik Uygulaması dersini kabul etmiş sayılacaklardır.

Muafiyet Şartları:

1- Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda 1 yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yapmış olmak,

2- Pedagojik Formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik yapmış / yapıyor olmak (1 yıldan az olmayacak).

3- Pedagojik Formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik yapmış / yapıyor olmak.

4- Pedagojik Formasyon derslerinin alındığı dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmış / yapıyor olmak. (1 yıldan az olmayacak)

Muafiyet için İstenen Belgeler:

1- Görev yaptığı Kurum/ Kurumlardan hangi dönemde veya dönemlerde görev yaptığına ilişkin resmi yazı.

2- Ücretli Öğretmenlik veya yaz dönemlerinde Kuran Kursu Öğreticiliği yapan / yapmış olanlar ilgili dönemlere ilişkin SGK hizmet dökümü.

NOT: İstenen belgeleri temin eden öğrencilerin Öğretmenlik Uygulaması dersi muaf edildiği takdirde  Üniversitemiz 24.08.2017 tarih ve 25 sayılı Senato Kararı gereği Muafiyet geçme harf notu sisteme  CC  olarak işlenecektir. (Öğretmenlik Uygulaması dersinin kredisi  5  tir ) Öğrencilerimizin bilgilerine sunulur;