2018-2019 Güz Dönemi Final Sınavı Sorumlu Olunan Konu ve Kitaplar

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül ORUÇ

Tefsir Tarihi - Tefsir Tarihi ve Usulü Final Sınavı Sorumlu Olunan Yerler:

Tefsir El Kitabı (Grafiker Yay. 5,6,7. Bölümler)

...........................................................................................................................................

TÜRK DİN MUSIKİSİ VE NAZARİYATI DERSİ SINAV GÜN VE SAATLERİ

I. ÖĞRETİM

1- 07.01.2019     1-A          10.00-12.00

2- 07.01.2019    1-B          14.00-16.00

3- 08.01.2019    1-C         10.00-12.00

4- 09.01.2019   1-D         09.30-12.00     14.00-17.00

ARAPÇA İLAHİYAT

10.01.2019     1-A          14-16.00

II. ÖĞRETİM

1- 11.01.2019        1-A             10.00-12.00

2- 11.01.2019       1-B              1 4.00-16.00

3- 14.01.2019      1-C               14.00-16.00

 

KUR’AN-I KERİM ÖĞRETİMİ ve TEKNİKLERİ DERSİ RAPOR TESLİM TARİHİ

 

1- 16.01.2019    4-F    10.00-12.00

3. KAT 314 NOLU ODA

 

Öğr.Gör. Mustafa YILDIRIM

..................................................................................................................................................................

İslam Mezhepleri Tarihi dersini Doç. Dr. Doğan Kaplan'dan alan öğrencilerin Final sınavında sorumlu oldukları yerler.
 
İslam Mezhepleri Tarihi el kitabı (Grafiker Yayınları)
 
2. Bölüm (Şiilik, tamamı)
3. Bölüm (Ehl-i Sünnet, E. Fıkhi Boyutu hariç)
4. Bölüm (Vehhabilik sadece)
 
Başarılar Dilerim.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-2019 GÜZ Final Sorumluluk Alanları ve Kaynakları

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ

MANTIK Dersi

1. Klasik Mantık Kitapları

2. Derslerde işlenen konular

3. Bayram DALKILIÇ, Mantık Ders Çalışma Notları

4. B. DALKILIÇ - Y. AKYÜZ, Aristoteles ve Bacon'a Göre Tümevarım kitabı

5. İbrahim EMİROĞLU, "Kur'an Mantığı" makalesi
6. B.DALKILIÇ, "Mehmet Akif'e Göre Mantık Yanlışları ve Sonuçları" makalesi
7. Devam Zorunlu öğrenci(ler) için son iki haftada(ki) sınıfta yapılması gereken kaynak/yazı/makale okuma, yazma ve sunum etkinliği 
Başarılar dilekleriyle.
Bayram DALKILIÇ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Muhittin UYSAL'ın HADİS TARİHİ- HADİS TARİHİ VE USÛLÜ derslerinde Final sınavında öğrencilerin sorumlu olacağı konu başlıkları:

1. Derste anlatılan konular

2. Ekoller ve Hadise Yaklaşımları: Ehl-i Re'y, Mu'tezile, Şî'a, Ehl-i Zühd ve Tasavvuf (Ahmet Yücel, Hadis Tarihi)

3. Câmi, Musannef, Muvatta', Sünen ve Müsned adlı Hadis Kitaplarının Tertip ve Kapsamları, İmam Mâlik'in el-Muvatta'ı, Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i, Sahihayn ve Mukayeseleri, Sünen-i Erbaa (Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi)

4. Kur'ân'la Yetinme Düşüncesinin Tarihçesi ve Hadis İnkârcıları. Aligarh ve Ehl-i Kur'ân Ekolleri (Ahmet Yücel, Hadis Tarihi)

5. Hindistan/Pakistan'da Hadis Çalışmaları: Mevdûdî, ve Fazlurrahman'ın Hadis Anlayışları (Ahmet Yücel, Hadis Tarihi)

Başarılar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------