Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Dersi (Uzaktan Eğitim) Duyurusu

2018-2019 güz döneminde okutulacak olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersiiçin takip edilecek konular aşağıda belirtilmiştir.

 

Ara Sınavda Sorumlu Olunan Konular

 1. İnkılabın Tanımı, Unsurları ve Aşamaları, Benzer Kavramlar, Atatürk’ün İnkılap Hakkındaki görüşleri
 2. Osmanlı Devletinin Yapısı, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, Batılı Tarzda Yapılan Yenilikler
 3. Birinci Meşrutiyet ve Kanun-ı Esasi, II. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet Devri Fikir Akımları
 4. XX. yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı öncesi gelişmeler (Trablusgarp ve Balkan Savaşları)
 5. Birinci Dünya Savaşı Öncesi Avrupa’da Gelişmeler, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girişi, Savaşta Cepheler
 6. I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve imzalanan barış anlaşmaları, Osmanlı Devleti’ni paylaşma projeleri, Mondros Mütarekesi
 7. Mondros Ateşkes Antlaşmasına Göre İşgallerin Başlaması ve İşgaller
 8. Osmanlı Devleti’nden Toprak İstekleri, Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali, İzmir’in İşgaline Tepkiler
 9. Milli Mücadele’de Cemiyetler, İşgallere Karşı Türk Milleti’nin Tepkisi ve Milli Cemiyetler, Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

 

Final Sınavında Sorumlu Olunan Konular (Yukarıdaki Konulara Ek Olarak)

 

 1. Azınlıkları İhaneti ve Milli Varlığa Düşman Teşekküller, Rum-Ermeni-Musevi Cemiyetler, Milli Varlığa Düşman Diğer Cemiyetler
 2. Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliği ve Samsun’a Çıkışı, Milli Teşkilatlanma ve Genelgeler (Havza, Amasya Genelgeleri)
 3. Erzurum Kongresi, Bölgesel Kongreler, Batı Anadolu Kongreleri
 4. Sivas Kongresi ve Sonuçları, İstanbul-Anadolu İlişkileri (Amasya Görüşmeleri)
 5. Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve İstanbul’un İşgali, Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması

 

AÇIKLAMALAR

 1. Bu konulara çalışırken eogrenme.konya.edu.tr uzaktan öğretim adresindeki içeriklerden de faydalanabilirsiniz.

Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası

 • Tek Şifreniz
 1. İletişim Adresi: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, Oda No: 250.
  E-posta: halilibrahimmeister@gmail.com
 2. Vize, final ve bütünleme sınavlarınız 20soruluk test olacaktır.
 3. E-öğrenme sistemine istenilen saatte giriş yapılabilmektedir.
 4.  
  1.                                                                                                                  Halil İbrahim ÇELİK
  2.                                                                                                                  Öğretim Görevlisi