2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş İlanı

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.   Online olarak doldurduğunuz belgeyi kaydettikten sonra çıktıyı alarak imzalayın ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte fakültemize 16.07.2018 - 27.07.2018 tarihleri arasında bizzat başvuru yapılacaktır. Posta yoluyla gelen belgeler kabul edilmeyecektir. Öğrencilerin bizzat başvurmaları gerekiyor. 

Yatay geçiş yönergesi, kontenjanları ve yatay geçiş tarih aralıkları için tıklayınız.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Başvuruların geçerli olması için belgeler eksiksiz olmalıdır.

EKLER:
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Öğrenci Belgesinin aslı
3. Not Belgesi (Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, 'izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren' resmi onaylı belgenin aslı)
4. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge aslı
5. ÖSYM Yerleşme (Onay Kodlu) Belgesi (Yerleştiği Fakülteyi gösteren belge)
6. Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi ( Geçme Notu Muhakkak olacak)
7. Ders Müfredatı Onaylı  Olmalıdır  (öğrencinin 8 dönem boyunca okuyacağı derslerin listesi)
8. % 10'a giren öğrencilerin bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. (II. Öğretim  okuyan öğrencileri için geçerlidir) 

NOT: %100 arapça ilahiyata geçmek isteyen öğrencilerin okudukları bölüm de denklik açısından %100 arapça bölüm olmak zorundadır.