Vize ve Final Sınavları Alttan ve Devamı alanların Sorumluluk Alanları

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN UĞUR

Tefsir I ve Tefsir II:
Vize: Müfessir Mevdudi'nin Tefhimü'l-Kur'an Tefsirinden Fil-Nas Sureleri arası.
Final: Kadr-Nas Sureleri arası

Kur'an Tercümesi Teknikleri:
Vize: Prof. Dr. Ali Akpınar'ın "Kur'an Tercüme Teknikleri" kitabından 42. sayfaya kadar.
Final: Kitabın tamamı.

Kur'an'da Ana Temalar:
Vize: Prof. Dr. M. Sait Şimşek'in "Kur'an'ın Ana Konuları" kitabından "İkinci Bölüm"e kadar.
Final: Kitabın tamamı.

Kur'an Surelerinde Hedefler:
Vize: Müfessir Mevdudi'nin Tefhimü'l-Kur'an Tefsirinden Fil-Nas Sureleri arası.
Final: Kadr-Nas Sureleri arası

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL BİLGİLİ

VİZE VE FİNAL İMTİHANLARINDA SORUMLU YERLER:

1. İBADETLERLE İLGİLİ GÜNCEL PROBLEMLER (SEÇMELİ) DERSİ

VİZE İMTİHANINDA DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARALARI FETVALAR I (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI) KİTABININ 55-245 SAYFALARI ARASINDA YER ALAN KONULARDAN SORUMLU OLUNACAK.

FİNAL İMTİHANINDA AYNI KİTABIN 55-380SAYFALARI ARASINDA YER ALAN KONULARDAN SORUMLU OLUNACAK.

2. TEMEL DİNİ BİLGİLER II DERSİ

VİZE İMTİHANINDA İSMAİL BİLGİLİ’NİN İBADET İLMİHALİ KİTABININ 17-204SAYFALARI ARASINDA YER ALAN KONULARDAN SORUMLU OLUNACAK.

FİNAL İMTİHANINDA AYNI KİTABIN 17-300SAYFALARI ARASINDA YER ALAN KONULARDAN SORUMLU OLUNACAK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK

Ders Adı:

 1. 0070040044 ve 0070050029İSLAM İBADET ESASLARI VİZE VE FİNAL MÜFREDATI

ESER: Herkes arzu ettiği eserlerden hazırlanabilir. Örneğin İlmihal kitapları, İslam İbadet Esasları adlı kitaplar vs. olabilir. Konu merkezli sınav yapılacaktır. Aşağıdaki konularla ilgili temel bilgiler ölçülecek ve temel meseleler sorulacaktır.

VİZE: TAHARET, NAMAZ BAHİSLERİ

FİNAL: ORUÇ, ZEKÂT, HAC BAHİSLERİ

Ders Adı:

 1. 0070040092ve 0070040092İSLAM HUKUK USULÜ (ARP) VİZE VE FİNAL MÜFREDATI

ESER: Aşağıdaki üç eserden birinden hazırlanabilirsiniz.

VİZE:

 1. H. Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usulü, s. 1-127.(Diğer baskılarda sayfa numaraları farklılaşabilir. Konuları esas almak gerekmektedir.)
 2. : Giriş (Fıkıh Usulü İlmini Tanımak) ve Birinci Bölüm (Deliller: Fıkhın Mahiyeti).
 3. M. Koçak, N. Dalgın, O. Şahin, Fıkıh Usulü, 2013 baskısı, s. 1-186 (Diğer baskılarda sayfa numaraları farklılaşabilir. Konuları esas almak gerekmektedir.)
 4. : Giriş (Fıkıh Usulüne Dair Genel Bilgiler), Birinci Bölüm: Şeri Deliller (Asli Deliller ve Feri Deliller).
 5. Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, eski baskıda s. 1-222, yeni baskıda s. 1-296 (Diğer baskılarda sayfa numaraları farklılaşabilir. Konuları esas almak gerekmektedir.)
 6. : Giriş, Birinci Bölüm (Şeri Hükümlerin Delilleri).

FİNAL:

 1. H. Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usulü, s. 131-352.(Diğer baskılarda sayfa numaraları farklılaşabilir. Konuları esas almak gerekmektedir.)
 2. : İkinci Bölüm (Hüküm) ve Üçüncü Bölüm (İstidlal Metotları), Dördüncü Bölüm (Anlamın Keşfi Bağlamında Metinler Arası İlişkiler), Beşinci Bölüm (İctihad)
 3. M. Koçak, N. Dalgın, O. Şahin, Fıkıh Usulü, 2013 baskısı, s. 189-437(Diğer baskılarda sayfa numaraları farklılaşabilir. Konuları esas almak gerekmektedir.)
 4. : İkinci Bölüm (Hüküm, Hükmün Konusu, Hükmün Muhatabı), Üçüncü Bölüm: (Kaynaklardan Hüküm Çıkarma Metotları), Dördüncü Bölüm (Fıkıh Usulüyle İlgili Diğer Bazı Konlar).
 5. Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, eski baskıda s. 223’ten sonuna kadar, yeni baskıda s. 299-582(Diğer baskılarda sayfa numaraları farklılaşabilir. Konuları esas almak gerekmektedir.)
 6. : İkinci Bölüm (Şeri Delillerden Çıkarılan Hükümler), Üçüncü Bölüm (Kaynaklardan Hüküm Çıkarma Metotları), Dördüncü Bölüm (İctihad ve Taklid).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Doğan Kaplan

Hitabet ve Mesleki Uygulama dersini Doç.Dr. Doğan Kaplan'dan alanların Vize'de Sorumlu Oldukları Kitap 
 
İsmail Lütfi Çakan. Dini Hitabet (Çeşitleri-İlkeleri-Örnekleri). 20.Baskı. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2017. Kitabından
1.  s.5-164 (Giriş+1.Bölüm+2.Bölüm+3.Bölüm)
2. s.216-221'deki dualardan 2 tanesi Arapça metin olarak sorulacak.
Tüm öğrencilerime başarılar dilerim.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Öğretim Üyesi Hakan UĞUR
 
Tefsir I ve Tefsir II: Müfessir Mevdudi'nin Tefhimü'l-Kur'an Tefsirinden Fil- Nas Sureleri arası. Final sınavında Kadr-Nas Sureleri arası
Kur'an Tercümesi Teknikleri: Vize: Prof. Dr. Ali Akpınar'ın "Kur'an Tercüme Teknikleri" kitabından 42. sayfaya kadar. Final: Kitabın tamamından.
Kur'an'da Ana Temalar: Vize: Prof. Dr. M. Sait Şimşek'in "Kur'an'ın Ana Konuları" kitabından "İkinci Bölüm"e kadar. Final: Kitabın tamamı.
Kur'an Surelerinde Hedefler: Müfessir Mevdudi'nin Tefhimü'l-Kur'an Tefsirinden Fil- Nas Sureleri arası. Final sınavında Kadr-Nas Sureleri arası
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------