Ekonomik kalkınma ile birlikte bilim ve teknolojideki gelişmeler insanın yaşam alanlarında fiziksel ve sosyo-kültürel değişikliklere neden olmuştur. Bu nedenle günümüzde insanların yaşam mekânlarından beklentileri artmış, yaşam mekânına sosyal tesis nitelikli birimlerin eklenmesi veya peyzaj tasarımları (çevre düzenlemeleri) aranan özelliklerden olmuştur. Dolayısıyla insan yaşamı yeni mekânlarla çeşitlenmekte; insanın kaliteli mekân ve çevrelerde yaşama isteği; karmaşık, özellikli ve akıllı mekânların tasarımını gerekli kılmakta, bu yöndeki çalışmaları ön plana çıkarmaktadır. Bu doğrultuda; yapılar, çevresi ile bütünleşecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu bilinç sadece konuyla ilgili olanları değil, toplumun tüm kesimlerini etkilemiş ve böylece “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” mesleğinin doğmasını sağlamıştır.