TR | EN

İdari Personel


 
.

Ufuk BİNGÖL
Bilgisayar İşletmeni

T  :  0 332 325 10 63
M  : ubingol@erbakan.edu.tr


 
 

Celalettin YORULMAZ
Bilgisayar İşletmeni

T  :  0 332 325 10 63
M  : cyorulmaz@erbakan.edu.tr


 
 

Betül ÇATALÇAM
Bilgisayar İşletmeni

T:  0 332 325 10 63
M : bcatalcam@erbakan.edu.tr


 
 

Hülya ÖZKAYA İLSEVEN
Bilgisayar İşletmeni
Hukuk Fakültesi Dekanlığı

T:  0 332 325 10 63
M: hilseven@erbakan.edu.tr


 
 

Emre Can BALEN
Teknisyen

T :  0 332 325 10 63
M : ecbalen@erbakan.edu.tr


 
 

Gökhan ARSLAN
Hizmetli

T : 0 332 325 10 63
M : 

 

Bilal BAYRAK
Sürekli İşçi

T :  0 332 325 10 63
M: bbayrak299@gmail.com