Hukuk Fakültesi
10.01.2023

Anket Çalışması


Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşah ÇOBANOĞLU'nun "Doğa ve Bilimle İlgili Terim ve Kavramların Yükseköğretim Öğrencileri Arasında Bilinme Düzeyinin Araştırılması" adlı araştırması kapsamındaki anketi
Anket için tıklayınız.