Hemşirelik Fakültesi

Simülasyon Eğitimi ve Uygulama Komisyonu

1- Doç. Dr. Saide Faydalı (Başkan)

2-Dr. Öğr.Üyesi Hamide Aygör

3- Öğr. Gör. Arzu Uslu