Hemşirelik Fakültesi

Sosyal Komite

1- Dr. Öğr.Üyesi Hamide Aygör (Başkan)

2-Öğr. Gör. Zeynep Saçıkara