Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr. Emine Geçkil

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1993 yılında mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Yüksek lisans (1996) ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Doktora (2002) derecelerini aldı.1993-1998 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi, 1998-2006 yılları arasında İnönü Üniversitesi Malatya ve Adıyaman Sağlık Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi ve 2006-2014 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Aynı zamanda 2003-2012 yılları arasında Adıyaman Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünü ve Hemşirelik Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2014-2017 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Doçent olarak çalıştı ve 2017 yılında Profesörlük unvanını aldı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcılığını ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Ziyaretçi araştırmacı olarak 2012 yılında iki ay süreyle Birmingham University (İngiltere)’de çalışmalarda yer aldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış 35 makalesi, 11 kitap bölümü yazarlığı, 1 kitap editörlüğü, kongrelerde sunulmuş 80 tebliği bulunmaktadır. 5 projede yürütücü ve 3 projede araştırmacı olmak üzere toplam 8 bilimsel araştırma projesinde görev aldı.