Hemşirelik Fakültesi

Fakülte Kurulu

  • Prof. Dr. Emel EGE

(Başkan)

  • Prof. Dr. Filiz HİSAR

(Üye)

  • Prof. Dr. Emine GEÇKİL

(Üye)

  • Doç. Dr. Kamile ALTUNTUĞ

(Üye)

  • Doç. Dr. Saide FAYDALI

(Üye)

  • Dr. Öğr. Üyesi Dilek CİNGİL

(Üye)