Helal ve Sağlıklı Gıda UAM
24.11.2017

Uluslararası 4. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi Tamamlandı

Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu öncülüğünde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile“Helal Yaşam; Helal gıda, Helal Ürün, Helal Hizmet”ana teması ile "Uluslararası 4. Helal Ve Sağlıklı Gıda Kongresi" düzenlenmiştir..

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde 3-5 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen kongreye altı oturumda; yurt içi ve yurtdışı olmak üzere toplam 22 bilim insanı çağrılı konuşmacı olarak katılmış, aynı anda üç salonda birlikte yapılan sunumlarda 65 sözlü ve 92 poster sunumu yapılmıştır. Toplantıya 1000'inüzerinde kayıtlı olmak üzere yaklaşık 1500 kişi katılarak sunumları dinlemişlerdir.

Kongrede temel olarakhelal kavramının “Sadece inanç hassasiyeti dolayısıyla helal yaşam kavramını içselleştirmiş olan insanlara değil yeryüzünde yaşayan tüm insanlığın hayrına olacak bir yaşam tarzı olarak sunulması yolunda temel mesajların ve bir yol haritasının çizilmesi” amacıyla, yine helal gıda ve beslenme, yaşam boyu sağlık, helal yönetim ticaret ve işletme, helal turizm, ilahiyatta helallik kavramı ve eğitimde helallik kavramı alt başlıklarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınmış, özellikle 'Helal Yaşam Tarzı' konusuna vurgu yapılmıştır.

Kongrenin ilk gününde, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bilal Kuşpınar tarafından yapılan açılış konuşmasında:"Bilinçli Yaşam: Tayyib ve Helal (Conscious Life: Tayyib andHalal)" kavramları ele alınmıştır.

İkinci günün ilk oturumunda helal kavramının günlük hayata uyarlanmasında eğitimin rolü, tarihsel boyutu, karakter eğitimindeki rolü, metodu ve yönteminin nasıl olması gerektiği geniş çaplı olarak kendi alanında uzman akademisyenler tarafından tartışılmıştır. 2. oturumda yaşam boyu sağlık, helallik açısından egzersiz, ruh sağlığı ve beslenme şekli konularında sunumlar yapılmıştır. 3. oturumda helal turizm işletmeleri beklentiler ve standardizasyon açısından ele alınmıştır. 4. Oturumda ise helal yönetim ile ticaret ve işletme konuları helal akreditasyon, standardizasyon ve finans sistemleri yönleri ile değerlendirilmiştir.

Üçüncü günün ilk oturumunda helal gıda ve beslenme konusu, beslenme, organik gıdalar, işlenmiş ve işlenmemiş gıdalar, genetiği değiştirilmiş gıdaların helal yaşam üzerine etkileri perspektifinde tartışılmıştır. Kapanış oturumunda ise kongre boyunca sunulan bildirilerin genel bir değerlendirilmesi ilahiyat açısından helal kavramı boyutunda ele alınarak mütalaa edilmiştir.

Kongreden çıkan ana sonuçlar şu şekildedir:
1. İçerisinde sağlık açısından riskli katkı maddeleri bulunan ürünlere helal sertifikası yerine mübah sertifikası verilebilir. Fetva ayrı, sertifika ayrıdır. Fetva verilen her ürün helal olarak sertifikalandırılmak zorunda değildir. Helal sertifikası sadece tamamen sağlıklı olduğu düşünülen gıdalara verilmelidir. Çünkü helal kavramında olumlu bir teşvikde vardır.Bazı gıda ürünlerinin içerdikleri bazı maddelerden dolayı veya kendi sınıfında daha sağlıklı olan muadilleri olduğu için tüketilmemeleri veya muadillerinin tercih edilmesi tavsiye edilebilir. Bunlarda helalliği engelleyecek veya haram yapacak ölçüde ciddi bir sorun yoktur. Ancak daha sağlıklı olan muadillerinin tüketilmesi tavsiye edilir. Gıdalarda kullanılabilecek olan mübah sertifikası otel gibi hizmet veren işletmelerdede kullanılabilir.
2. Helal gıda tüketilebilir gıda demektir. Ancak kalitesi düşük, orta veya yüksek olabilir. Kaliteye göre farklı semboller (hilal vs.)kullanılabilir.
3. Daha fazla sayıda kişinin helal ve sağlıklı beslenmeyi bir hayat tarzı (yaşam stili) olarak belirlemesi, doğru ve bilimsel bilgilerle bilinçlenmesi ve farkındalığının gelişmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
4. Tatil yapan ve seyahat eden Müslümanların tatil ve seyahatlerinin uygun ve daha cazip hale getirilebilmesi için "Helal Turizm Standardizasyon ve Sertifikasyon Sisteminin", helal konaklama, helal seyahat acenteciliği, helal yiyecek içecek işletmeciliği, helal ulaşım(helal uçak vs.) işletmeciliği vb geliştirilmesi, Müslüman turistler için çekicilik arz eden unsurların artırılması, ramazan ayına özgü hizmet içeriklerinin geliştirilmesi, Müslüman turistler için rehberlerin yetiştirilmesi, ezan, namaz, ibadet konularında ihtiyaçların karşılanması, alkolsüz etkinlik olanaklarının artırılması gerekmektedir.
5. Müslümanların en çok tercih ettiği Müslüman ülkeler sıralamasında ilk üç sırada Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye gelmektedir. 2015 yılında ikinci sırada yer alan Türkiye, 2016 yılında bir sıra gerileyerek üçüncü sırada yer almıştır. Genel olarak bakıldığında 2017 yılı itibarıyla tüm dünyada Müslüman nüfusunun yaklaşık 1,9 milyar kişi olduğu, Müslüman nüfusun 2030 yılı itibarıyla 2,2 milyara, 2050 yılında da 2,8 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Helal turizmin yükselişinde Müslüman ülkelerdeki orta sınıfın giderek güçlenmesinin önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.
6. Helal Akreditasyon Kurumu(HAK)’nun kurulması, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir adımdır. Uzun yıllardır İslam Coğrafyasında ve Dünyada ülkemizin Helal Standartları ve Belgelendirme alanında yaptığı hizmetlerinHelal Akreditasyonu alanında da devam etmesi için ehliyet, liyakat ve konuya değer verme kriterlerinin HAK’nun çalışan yapısının oluşumunda da uygulanmasıelzemdir. Uygulama ve kurulum aşamalarında ehliyetli ve özverili kişiler göreve getirilmeli ve helal kavramı içinde hareket edilmelidir.
7. Artan nüfus sebebi ile kalabalık şehirlerinsayısı da artmaktadır. Ayrıca artan nüfus ve değişen toplumsal yapı sebebi ile sadece şehirlerde değil köylerde defabrikasyon ürünler tüketilmektedir. Bu çerçevede gıda kaynaklı hastalıkların çeşitliliği ve devlete maliyeti de artmaktadır. Hem helal yiyip içmek hem de fıtrata uygun yiyecekler tüketerek sağlıklıyaşlanan bir toplumun hem yaşam kalitesi artacak hem de Devletin Sağlık harcaması yükü de daha az olacaktır.
8. Farkındalığı Gıda ile başlayan Kozmetik, Ambalaj ve İlaç alanlarına da yayılan Helalliğin Standardize edilmesi çalışmaları ülkemizde ve tüm Dünyada devam etmektedir. Ayrıca Turizm, Otel vb. İşletmeler ile Finans alanlarında da Helal Yönetim Sistemi Standardı çalışması başlamış ve devam etmektedir.Standartların yürürlüğe girmesiyle; Kurum, Kuruluş, İşletme ve Üretim yapan Firmalar bu Standartları kullanıp ürün ve hizmetlerinde Helalliğin güvence altına alındığını tescillemek istemektedirler. Bu konuda çalışma yapacak akredite ve standartları dikkatle uygulayan kuruluşlar oluşturulmalı ve desteklenmelidir.
9. Ülkemizde "helal gıda" konusu sahipsizdir. Devletimizden sadece sağlıklı gıda değil aynı zamanda helal gıda temininin de yasal güvence altına alması güçlü bir şekilde istenmektedir. Bu sayede konunun spekülasyon malzemesi yapılmasının önüne de geçilmiş olacaktır.
10. Helal kavramının topluma yayılması, farkındalığın daha genç yaşlarda oluşturulması ve gelecek kuşaklara iletilmesine yönelik ilk ve orta eğitim düzeyinde müfredat düzenlenmesi sürdürülebilir bir başarı için büyük bir adım olacaktır.
11. İrade eğitiminde tıbbi ve sosyal bilimlerin yöntemlerinden faydalanılmalıdır. Daha bilinçli ve sağlıklı toplum bir oluşturabilmek içindoğruluğu kanıtlanmış bilimsel yöntemler kullanılmalıdır.
12.Alışkanlıkların kişilik haline dönüştüğü bilinmektedir. Bu nedenle alışkanlıkları helal kavramına uygun hale getirecek projeler hazırlayarak karakter eğitimine ve Helal kavramının günlük yaşama uyarlanmasına destek olunmalıdır.
13. Sadece Helal yaşam kavramını önemseyen Müslümanlara yönelik değil, bu kavramın tüm insanlığın faydasına olacak bir yaşam tarzı olarak sunulması yolunda temel mesajların ve bir yol haritasının oluşturulması için adımlar başlatılmıştır. Bu konuda çalışmalar devam etmelidir.

Kongre Düzenleme Kurulu