Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Misyon-Vizyon

MİSYON

 • Eğitim alanında evrensel nitelikte eğitim verilebilecek, öğretmenler yetiştirmek

 • Eğitim alanında akademik çalışmalara katkıda bulunmak, bu alandaki evrensel bilgiyi üretime dönüştürmek

 • Eğitim alanlarında araştırmacı, sanatsal bakış açısına sahip, fonksiyonel ve orijinal tasarımlar üretebilen meslek etiğine sahip mezunlar yetiştirmek

 • Eğitimin gerektirdiği çağdaş yöntemlerle öğretim yapmak, Uluslar arası düzeyde eğitim alanında eğitim veren kurumlarla işbirliği içinde olmak

 • Eğitim alanlarında nitelikli iş gücü ve akademik bilgilerle toplumun gelişmesine katkıda bulunmak.

VİZYON

 • Eğitim alanında bilimsel araştırma yolu ile katkıda bulunarak,

 • Eğitimin sorunlarını irdeleyen,

 • çözüm önerilerini geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan,

 • kurum kültürü ve kimliği güçlü,bilimsel,

 • sanatsal ve teknolojik açıdan uluslar arası ölçütlerde eğitim ve araştırma

 • yapabilen, hem öğrencilerimize, 

 • hem de vatandaşlarımıza,

 • Eğitim- Öğretimdeki kalitemizi sergilemek ve öğretmen yetiştiren kurum olmak.