Uzmanlarımız

Anabilim Dalı'mızda uzmanlık eğitimini tamamlayan Halk Sağlığı Uzmanları

Unvanı, Adı Soyadı

Uz.Dr. Çiğdem SAVAŞ DUMAN

Uz.Dr. Yusuf Kenan BOYRAZ

Uz.Dr. Kübra EKEN

Uz.Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ

Uz.Dr. Muammer KUNT