Ocak-Şubat 2019 Dönem VI Seminer Programı


 

TARİH

KONUŞMACI

KONU

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

02.01.2019

09:00

 

Anabilim Dalı ve Eğitim Programının Tanıtımı

Seminer ve Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

 

DR. DURDURAN

 

07.01.2019

 

 

09:00

FEYZA ARICA

Örneklerle Anket Hazırlama ve Veri Seti (Dr. Reyhan EVCİ)

DR. ŞAHİN

 

CANAN KÜÇÜKYILMAZ

Örnekleme Yöntemleri (Örnek Makale Sunumu İle)

(Dr. Ayşe CAN)

 

SEVGİ DİDEM ŞAHİN

Tanımlayıcı Epidemiyoloji  (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Sevda MUTLU)

 

AYŞE ÖZER

Kesitsel Araştırmalar (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Sevda MUTLU)

 

11.01.2019

09:00

MEHMET UZUN

Sağlık Göstergelerini Belirlemede Epidemiyolojik Ölçütler (Dr. Sevda MUTLU)

DR. DURDURAN

 

ŞEYMA NUR YILMAZ

Günümüzde Halk Sağlığı Anlayışının Temel Kavramları(Dr. Sevda MUTLU)

 

SÜMEYYE YENİLMEZ

Araştırma Projesi Hazırlama ve Rapor Yazımı

(Dr. Reyhan EVCİ)

 

ALİ OSMAN TAŞ

Vaka-Kontrol Araştırmaları (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Ayşe CAN)

 

 

14.01.2019

09:00

HALİL İBRAHİM GAZİOĞLU

Kohort Araştırmaları (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Sevda MUTLU)

 

DR. UYAR

 

RABİA NUR DOĞAN

Müdahale Araştırmaları (2 Örnek Makale Sunumu İle) (Dr. Ayşe CAN)

 

DERYA GÜZELKAYA

Yeme Bozuklukları (Dr. Sevda MUTLU)

 

MUHAMMET SENCER KARABABA

TSH Kavramı, Alma Ata Bildirgesi ve Sağlık 21 Hedefleri, 224 Sayılı Yasa (Dr. Hülya DUMAN)

 

 

18.01.2019

09:00

 

YUSUF KÖK

Sağlık Personelinin Özlük Hakları

(Dr. Reyhan EVCİ)

 

DR. KÜÇÜKKENDİRCİ

 

AYŞE YALDIZ

Sağlık Personelinde Disiplin ve Soruşturma

(Dr. Hülya DUMAN)

 

AYŞEN TANRIKULU

Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri (Dr. Reyhan EVCİ)

 

ELİF AKANSEL

Yaşlılık Sorunları ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü (Dr. Hülya DUMAN)

 

 

 

21.01.2019

09:00

 

 

 

 

İRFAN KUÇİN

Türkiye’de ve Dünya’da Halk Sağlığı Sorunları (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

 

DR. DEMİR

 

FATMA FEYZA AVŞAR

Örneklerle Salgın İncelemesi (Dr. Reyhan EVCİ)

 

ÖZLEM YÜKSEL

Sürveyans ve Filyasyon Raporu Hazırlama (Dr. Hülya DUMAN)

 

SÜREYYA TUBA KAYMAKÇI

Soruşturma ve Muhakkik Raporu Hazırlama (Dr. Güllü EREN)

 

 

 

 

25.01.2019

09:00

EDANUR SAVAŞ

Meslek Hastalıkları ve Epidemiyolojisi (Dr. Reyhan EVCİ)

DR. DURDURAN

 

HACER SÖYLEMEZ

Özel Durumlarda Beslenme (Dr. Hülya DUMAN)

 

MEHMET ÇEVİK

TSM Yönetmeliği (Dr. Ayşe CAN)

 

SAMET SÖZCÜ

Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyolojisi: AIDS, Sıtma, Tüberküloz, CYBE, Su İle Bulaşan Hastalıklar(Dr. Reyhan EVCİ)

 

 

 

28.01.2019

09:00

 

 

 

 

 

HASAN ERDEM

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331) (Dr. Güllü EREN)

DR. ŞAHİN

 

MUHAMMED MUSTAFA ŞEN

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlanması (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

 

ARİF ÇAVDAR

İşyeri Ortam Faktörleri Korunma Tedbirleri (Dr. Hülya DUMAN)

 

MUSA OFLAZ

6 Aylık TSM Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi  (Dr. Reyhan EVCİ)

 

 

 

 

 

 

01.02.2019

09:00

 

 

 

 

 

BURAK CAN BALDAN

Su Kirliliği, İçme Suyunun Özellikleri, Su Numunesi Alma/Değerlendirme (Dr. Hülya DUMAN)

DR. KÜÇÜKKENDİRCİ

 

RAMAZAN USLU

GBP‘da Ana ilkeler ve Rutin Aşı Takvimi ve Erişkin Aşılama (GBP Genelgesi) (Dr. Güllü EREN)

 

MAHMUT SAMİ YÖNTEM

Soğuk Zincir ve Aşı Güvenliği (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

 

HATİCE OLGUN

Eliminasyon, Eradikasyon ve Aşı İle Önlenebilir Hastalık Epidemiyolojisi: Kızamık, Polio, HBV, Neonatal Tetanoz  (Dr. Güllü EREN)

 

 

 

04.02.2019

09:00

CESİM TAŞBULUT

Aile Hekimliği Mevzuatının Değerlendirilmesi:  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (Dr. Ayşe CAN)

DR. UYAR

 

HALİT AKGÜN

Aile Hekimliği Mevzuatının Değerlendirilmesi: Ödeme Sözleşme Yönetmeliği (Dr. Güllü EREN)

 

İBRAHİM TİPİ

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Ve Sağlık Bakanlığının  Web Uygulamaları

(Dr. Ayşe CAN)

 

MUHAMMET   ALTUNOVA

İlçe Sağlık Müdürlüğü / TSM’de Demirbaş Ve Ayniyat

(Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

 

08.02.2019

09:00

ALİ SERHAT AKTEPE

Sağlıklı Gebe İzlemleri (Dr. Ayşe CAN)

DR. DEMİR

 

EBU MÜSLÜM ŞAHİN

Lohusa İzlemleri ve Anne Sütü Uygulamaları(Dr. Güllü EREN)

 

FEYZA YILDIZ

Bebek ve Çocuk İzlemi (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

 

11.02.2019

09:00

AHMET ZENGİN

Atık Yönetimi (Dr. Ayşe CAN)

 

DR. KÜÇÜKKENDİRCİ

 

 

ÖZCAN BAYKUT

Afet Yönetimi (Dr. Güllü EREN)

 

MEHMET AKBABA

Kanser Epidemiyolojisi (Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK)

 

15.02.2019

09:00

FURKAN KARA

ANKET SUNUMU

STAJ SONU DEĞERLENDİRME SINAVI

 

 

 

Pazartesi günleri saat 13.30’ da 4. kat bilgisayar laboratuarında istatistik dersi yapılacaktır.