Tıp Fakültesi Dönem VI (intörn)

Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencileri (intörn hekimler) için altı haftalık staj programı uygulanmaktadır. Üniversitemiz ile Konya Valiliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde Meram ilçesi eğitim araştırma bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu programda dönem VI öğrencileri haftada üç gün Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda saha uygulaması yapmaktadır. Haftada iki gün bölüm içinde seminer, tartışma, istatistikî veri incelemesi, toplum sağlığı merkezi faaliyet raporlarının sunumu ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca intörnler öğretim üyelerimizin nezaretinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili ayda 1-2 gün yerinde seminerlere katılmakta, KOSKİ gibi halk sağlığı ile ilgili kuruluşlara eğitim ziyaretlerinde bulunmaktadırlar. Ayrıca, çeşitli işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ziyaretler gerçekleştirilmektedir.