Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Didem Şanver Akbaş EAACI Araştırma Bursu’nu Kazandı

07.09.2020
Mühendislik Fakültesi

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Didem Şanver Akbaş, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) araştırma bursuna layık görüldü.

Genç bilim insanlarının yeni araştırmalar için desteklendiği ve dünyada toplamda 12 aylık uzun dönem araştırma için 4 başarılı araştırmacının desteklendiği bu programda “Alerji Çalışmalarında Yeni Lipozomal Taşıyıcı Stratejiler” başlıklı projesi ile Dr. Öğr. Üyesi Didem Şanver Akbaş, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) araştırma bursunu kazanarak İngiltere’de bulunan Imperial College London’da doktora sonrası 12 aylık araştırma yapmaya hak kazandı.

Eylül 2020’de başlaması öngörülen ve dünya üniversiteleri sıralamasında 9. sırada yer alan Imperial College’da Dr. Mohamed Shamji danışmanlığında ve yurt içinde ise Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Ertaş eş danışmanlığında yürütülecek olan proje, her iki bölüm ve üniversite arasında networking ve işbirliği açısından güzel bir fırsat sunmakta.

Projenin multidisipliner bir yapıya sahip olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Didem Şanver Akbaş, “Çalışmamızda hücre kültürü ve bazofil aktivasyon testi kullanılarak flavonoid enkapsule edilmiş lipozomların, alerji semptomlarını azaltmada terapötik potansiyellerini araştırmayı amaçladık. Başka bir deyişle, meyve ve sebzelerde bulunan, yararlı bileşenler olan flavonoidleri lipozomlar içine enkapsule ederek anti alerjik potansiyelini, yani alerjiye ne kadar iyi geleceğini ya da gelmeyeceğini araştıracağız.” dedi.

Projenin çıkış amacını açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Didem Şanver Akbaş, “Dünya çapında alerjiler ve alerji sorunu yaşayan hasta sayısı hızlı bir artış göstermektedir. Yapılan araştırmalar, günümüzde dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasının alerjiye yatkın bir yapı gösterdiğini belirtmektedir. Bu yaygınlık ve yol açtığı sorunlar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alerjik hastalıkları öncelikli küresel sağlık sorunları kapsamında görmektedir. Bu anlamda, alerji konusunda yeni bilimsel çalışmaların ortaya çıkması ve sonuçlarının paylaşılması ciddi bir öneme sahip.” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Didem Şanver Akbaş ayrıca, Lipozomal taşıyıcı sistemlerin, alerjik astım ve rinit gibi Immünoglobülin E (IgE) aracılı alerjilerin tedavisinde başarılı bir şekilde uygulanması ile birlikte alerji araştırmalarında yeni bir döneme işaret edilebileceğini de sözlerine ekledi.

EAACI Araştırma Bursu Nedir?

EAACI Araştırma Bursu, senede bir kez açılıp, EAACI`ye üye, 35 yaşını aşmamış genç araştırmacıların, Avrupa laboratuvarlarında yapacakları araştırma ve eğitimi desteklemekte, bilgi ve teknik alışverişini ve yeni tekniklerin uygulanmasını teşvik etmektedir.

Paylaş