Sosyal Kalkınma Forumu’nun İlki Gerçekleştirildi

21.05.2022

 


 

Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek amacıyla Üniversitemiz ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) tarafından “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu Sosyal Kalkınma Forumu gerçekleştirildi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen forum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu’nun video konuşmaları ile başladı.

Sosyal İnovasyon Ajansı toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiriyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; ülkemizin sosyal inovasyon çalışmalarına rol model olacak, büyükşehir belediyesi ve üniversitemiz iş birliğinde, faaliyetlerine başlayan Sosyal İnovasyon Ajansı’nın toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirdiğini ifade etti.
Sosyal İnovasyon Ajansı yenilikçi fikirler üretme peşinde

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu da, SİA’nın akademi ve büyükşehir belediyesi iş birliğinde Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizdi. Rektör Zorlu, SİA çalışmalarının karar alıcılara bir projeksiyon olarak fayda sağlayacağını belirtti.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ise, ilk kez düzenlenen bu etkinliğe gösterilen yoğun katılım için teşekkür etti. Sosyal inovasyon çalışmalarının öneminden söz eden Prof. Dr. Okumuşlar, SİA’nın şehrimize ve ülkemize katma değeri yüksek fikirler ve projeler geliştirdiğini söyledi.

Şehrin Yenilik Ağı: SİA
Sosyal İnovasyon Ajansı Direktörü Ali Güney, ajans faaliyetlerini ve SKF’22’yi anlattı. Sosyal inovasyon çalışmalarının ülkemizde yakın dönemde yaygınlaştığını, üniversite ve yerel yönetim arasındaki iş birliğinin kamu kaynaklarında etkin kullanılması ve günümüzde değişen toplumsal talepler için yenilikçi çözümler üretmenin önemine değindi. SİA’nın modelleme ve etki ölçümü, sistem tasarımı, ağ kurma alanlarında hizmetler üreterek veriye dayalı karar mekanizması olarak raporlar ürettiğini belirten Güney, bu ajansın şehrimizde sosyal girişimcilerin yetişmesine yönelik geliştirdiği çalışmalarından bahsetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin Destek Programı kapsamında hayata geçirilecek olan kültür endüstrisi çalışmalarının şehir ekonomisine ve kültürel kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.Çözümün Konuşulduğu Platform: SKF’22

Sosyal Kalkınma Forumu’nun bu yılki odak konusu “Mevsimlik Tarım İşçileri” idi. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanları ile çocuklarının nitelikli eğitimle buluşması yönündeki eksiklikler üzerinden gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Birim Başkanlığı’ndan Emine Doğrukök “Sosyal Kalkınma ve Planlama” oturumunda konuştu. Kalkınma, planlama ve sosyal girişimcilik arasındaki ekonomik alan ve yenilikçi fırsatlardan söz etti.

Sen Değerlisin Derneği’nden Ramazan Güven, Pikolo Derneği’nden Yıldız Doğruer Yemiş, Konya KTO Üniversitesi’nden Arş. Gör. Büşra Yılmaz Erdoğan, moderatörlüğünü Emine Erdal’ın üstlendiği mevsimlik tarım işçileri özel oturumunda mevsimlik tarım işçilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim ve tasarım çalıştay çıktılarının sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçların alan çalışmalarına kılavuzluk etmesi ve geliştirilmesi için açık erişim kaynağı olarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muradiye Ateş “Sosyal Kalkınma ve İnovasyon” oturumunda kamu kurumlarındaki inovasyon süreçlerinden ve dünyadaki sosyal girişimcilik örneklerinden söz etti.

Program; Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Alper Oral, Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu’nun konuklara hediye takdimi ile sona erdi.

Paylaş