Araştırma Görevlisi Dr. Fatma Şeyma Boydak'ın Doktora Tezi Ödüle Layık Görüldü

01.09.2021
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Fatma Şeyma Boydak’ın doktora tezi, “II. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri Yarışması”nda birinci oldu.

Kastamonu Üniversitesinin düzenlediği, II. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri Yarışmasında, NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Fatma Şeyma Boydak’ın, “Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki Selçuklu ve Beylikler Dönemi Ciltleri” konulu doktora tezi yarışma jürisi tarafından birinci seçildi.Tez hakkında bilgiler veren Boydak, “Tez çalışmamızda, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki Selçuklu ve Beylikler dönemi cildlerin malzeme, teknik ve tezyînî açılardan detaylı bir şekilde incelenmesi sonucu elde edilen verilerle Selçuklu ve Beylikler dönemi cild sanatı hakkındaki bilimsel literatüre katkı sunulması ve Kastamonu bölgesinin bu dönem cild üslûbunun tahlil ve tespit edilmesi amaçlanmıştır.” dedi.

Söz konusu tezin öneminden bahseden Boydak, “Şimdiye kadar hakkında çok fazla çalışma yapılmayan Selçuklu ve Beylikler dönemi ciltleri, çoğu yayında Ortaçağ İslâm cildi şeklinde genel bir başlıkta ele alınmakta ve eserlerin menşei ve zengin tezyînî üslûplarından bahsedilmemektedir. Çalışmamız kapsamındaki ciltler, tam da bu bakımdan önem arz etmektedir. Çünkü tez kapsamına alınan ciltler içerisinde, geometrik, geçme ve rûmî tezyînâtlı tipik Selçuklu eserleri olduğu gibi Kastamonu bölgesi beylikleri devrine ait olabileceğini düşündüğümüz farklı şemse ve zencerek bezemeli ciltler de mevcuttur. Ayrıca çeşitli yayın ve kataloglarda bu dönem ciltlerinin Arap, İran, Memlük ciltleriyle karıştırılarak kasten ya da sehven yanlış isimlendirildiği görüldüğünde Anadolu coğrafyasında mezkûr dönemlerde üretilen ciltlerin ve bunları üreten mücellidlerin tespit ve analizi daha da önemli hâle gelmektedir.” şeklinde konuştu.
Paylaş