Üniversitemiz İtalyan Parlamentosunun ‘Sözde Ermeni Soykırımı’nı Kabul Etme Kararını Kınadı
11.04.2019

Üniversitemiz Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddialarını içeren bir önergeyi kabul eden İtalyan Parlamentosunu kınadı. Üniversitemiz tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada,

“Bölgenin iki kadim toplumu olarak Türkler ve Ermeniler bin yıldır omuz omuza yaşadıkları coğrafyamızda, ortak bir tarihi paylaşmışlardır. Ermeni toplumu, gerek Osmanlı döneminde gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde değerli isimler yetiştirmişlerdir.

Mevcut durumda, İtalya'daki koalisyon hükümetinden "sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" isteyen önergenin kabul edilmiş olması düşmanca bir tutumdur.

İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı tarihte yaşananları yok saymaktadır. Alınan bu karar iki toplum arasına nifak tohumları ekme çabasıdır. İtalyan Parlamentosunun aldığı bu karar yok hükmündedir. ‘Ermeni soykırımı’ iddiaları tarihi gerçeklerle bağdaşmamakta, takınılan bu tavır hiç bir tarafa yarar sağlamamaktadır.

İtalyan Parlamentosu'nun sözde soykırım kararını kınıyor ve bu kararı şiddetle reddediyoruz.” denildi.