Öğrencilerimiz TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları Hakkında Bilgilendirildi
11.05.2018

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması ve Öncelikli Alanlarda Üniversite Proje Yarışması hakkında bilgilendirme toplantısı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörlüğünden Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hacıbeyoğlu katılımcıları yarışma başvuruları, içeriği, takvimi ve kuralları hakkında bilgilendirdi.

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmasının amacının girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak olduğu belirtildi. Ayrıca öğrencilerden, 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda katma değeri yüksek projeler üretmeleri beklendiğinden bahsedildi.

Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışmasının amacının lisans bitirme tezlerinin özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında özel sektör ortamında bulunarak uygulama tecrübesi edinmelerinin sağlanması yoluyla lisans düzeyinde üniversite özel sektör işbirliğinin teşvik edilmesi olduğu aktarıldı.

Öncelikli Alanlarda Üniversite Proje Yarışmasının amacının üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin, belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin sorunlarına yönelik çözümler üretmeleri ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri olduğu kaydedildi. Son olarak katılımcılara yarışma takvimi, değerlendirme kriterleri, değerlendirme yöntemi, yarışma kuralları ve ödülleri açıklandı. Toplantı karşılıklı soru-cevap ile sona erdi.

7-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında yarışmalara e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak başvuru yapılabilecek.