Üniversitemizde 'Günümüzde Öğretmenlik Mesleği' Paneli
16.03.2018

Üniversitemizde öğretmen okullarının kuruluşunun 170. Yılı münasebetiyle ‘Günümüzde Öğretmenlik Mesleği’ konulu panel düzenlendi.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Korkmaz ve Prof. Dr. Muhittin Dinç, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, panel öncesinde katılımcılara teşekkür konuşması yaptı.

Daha sonra Prof. Dr. İsa Korkmaz’ın oturum başkanlığını yaptığı panele geçildi. Prof. Dr. Korkmaz, panelde ilk olarak öğretmen okullarının tarihi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili tarih ve istatistik bilgileri vererek, öğretmenlik mesleğinin toplumda saygın bir yerinin olduğunu söyledi.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Arslan, ‘Etkili Öğretmenin Nitelikleri’ konulu sunumunda, “Biz lisans eğitiminden itibaren öğretmen adaylarına, iyi bir öğretmenin alan bilgisine sahip olması gerektiğini söyleriz. Mesela fizik öğretmeniyse fiziği, tarihçi ise tarihi iyi bilmeli, kendi alanıyla ilgili bilgiye hakim olmalı. Aynı zamanda sınıf yönetimini iyi yapmalı, öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan olmalıdır.” dedi.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ünal ise, ‘Öğretmen Performans Sisteminin Taslağının Değerlendirilmesi’ adlı sunumunda öğretmen performans sistemini, olumlu ve olumsuz yönlerini anlattı. 

Panelin ardından Türk Halk Müziği dinletisinin sunumu ve emekli öğretim elemanlarına belge takdim edilmesi ile program sona erdi.