Gıda Mühendisliği Bölümü Zeytinyağı Üretmeye Başladı
26.12.2016

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma ve Uygulama Tesisinde zeytinyağı üretimi yapılmaya başlandı. Zeytinyağı üretimi, öğrencilerin bizzat katılımı ile yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derya Arslan şunları ifade etti: “Bölümümüzde öğrencilerimize verdiğimiz eğitim ve öğretimde, pratik uygulamalara özel önem veriyoruz. Bunun için bölümümüzde laboratuvarların yanı sıra bir de Araştırma ve Uygulama Tesisine yer verdik. Bu tesiste birçok ürünü üretebilecek pilot işletmelerimiz var. Bunlar, un ve unlu mamuller üretim birimi, makarna üretim birimi, süt ürünleri üretim birimi, imbikhane birimi ve yağhane birimidir. Bu birimlerde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarımıza ilaveten, öğrencilerimiz bizzat üretime katılarak çeşitli ürünler üretiyorlar. Hem çalışıyorlar hem de öğreniyorlar. Böylece derslerde teorik olarak öğrendikleri konuları pratik olarak tecrübe ediyorlar. Öz güvenleri ve tecrübeleri gelişiyor. Elde edilen ürünler de üniversite personelimize satılıyor.”

Üniversitede Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğüne zeytinyağı üretimi ile ilgili bir proje (Zeytin Yağı Üretiminde Verimi Artırmak Amacıyla Kullanılan Yardımcı Maddelerin Etkinliklerinin Belirlenmesi, Optimizasyonu ve Standardizasyonu) verdiklerini kaydeden Arslan, projenin desteklenmesi ile zeytinyağı üretim birimini kurduklarını kaydetti.

“Bu proje ile soğuk sıkım natürel zeytinyağı üretiminde yağın ekstrakte edilebilirliğini artırmak ve pirina ile yağ kaybını azaltmak amacıyla bazı yardımcı maddelerin birlikte kullanımının verim üzerine etkilerini ortaya koymayı amaçladık. Üretimde kullanılan bu maddeler zeytinyağına geçmemekte pirina ve karasu ile birlikte atılmaktadır. Araştırma sonucu elde edilecek veriler zeytinyağı mekanik ekstraksiyon prosesinin optimizasyonunda kullanılabilecektir.” diyen Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derya Arslan,  proje kapsamında, ayrıca üretilen zeytinyağlarının serbest yağ asitliği açısından temin edilen zeytinyağları ile standardize edileceğini ifade etti.

Gıda sektörünün çok kapsamlı olduğu için pilot işletmelerdeki yapılan bu çalışmalara ilave olarak öğrencileri bir de Konya ve çevresinde yer alan gıda üreten fabrikalara götürdüklerini kaydeden Arslan sözlerini şöyle tamamladı: “Bu faaliyet bölümümüzün ders programında 3. ve 4. sınıfta yer alan “Proses Uygulamaları” dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz, çok sayıda gıda üreten işletmeye ziyarette bulunarak, üretimi yerinde görme imkânı bulmaktadır. Öncelikli amacımız, öğrencilerin hem üretimde hem satışta deneyim kazanmaları ve böylece mezun olduklarında sektöre daha güvenli adım atmalarıdır. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu amaca yönelik kapsam alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz.”