FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 

 

AD-SOYAD

UNVANI

GÖREVİ

Ahmet ÇAYCI

Prof. Dr.

Başkan

Ahmet Turan YÜKSEL

Prof. Dr.

Üye

Hayri ERTEN

Prof. Dr.

Üye

Murat ERTEKİN

Prof. Dr.

Üye

Mustafa KINIK

Doç. Dr.

Üye

Yasin BULDUKLU

Doç. Dr.

Üye

Ali Fuat BAYSAL

Dr. Öğr. Ü.

Üye