TR | EN

Misyon-Vizyon

MİSYON

Sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında, bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen etik değerlere sahip faziletli öğrenciler yetiştirebilmektir. Bunun yanında kendi öz kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, fedakâr, sanatçı kimliğini özümseyen, geçmişten gelen birikimle bugünkü imkânları birleştirebilen, çalışkan, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip, yetenekli bilim adamları ve sanatçılar yetiştirmek, Türk Sanatını yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak ve en ileri düzeyde temsil etmekte misyonumuzun bir parçası olacaktır. 

VİZYON

Alanında uzman bilim insanları ve sanatçılar yetiştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak, en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunmak, toplumun, bilim ve sanat dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar kazandırabilecek, bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş, durağanlığı, taklidi ve tekrarı değil, sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten akademisyen-sanatçılar tarafından ortaya konan eserleriyle, nesillerin geleceğe hazırlandığı bir bilim ve sanat yuvası olmaktır.