Bölümümüze Hoşgeldiniz

Evrensel boyutta tüm tasarım pratiklerinin gereksinimi olan, her türlü görsel tasarım problemini çözebilme yeteneği edinme fırsatı sunmak, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı alanında yetkin şekilde kullanabilen, lisansüstü öğrenime hazır, bilimsel ve sanatsal üretimde bulunabilen ve bunları ilkeli bir şekilde etiği dikkate alarak uygulayabilen, disiplinler arası çalışmalarda üretken ve nitelikli, tasarımcılar yetiştirmektir.