Genel Sekreterlik

Personel


 
 

Birten Çimen
Bilgisayar İşletmeni

T: 0332 221 0 536
M: [email protected]


 
  Melike Keçeli

Bilgisayar İşletmeni

T: 0332 221 0 538
M: [email protected]


 
 

Emine Taşkın
Santral

T: 0332 221 0 500-699
M: [email protected]


 
 

Özlem İlgöy Şener
Evrak Kayıt

T: 0332 221 0 503
M: [email protected]

 

Ahmet Müştak Er
Evrak Kayıt

T: 0332 221 0 502
M: [email protected]