Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Geleneksel Türk Sanatları alanında, uzman öğretim elemanları tarafından eğitim almış, sanatını aslına uygun bir şekilde öğrenmiş, teorikte ve pratikte uygulayabilen, ileri görüşlü, vizyoner bakış açısına sahip, tasarım yeteneği gelişmiş, üzerinde sanatçı niteliklerini taşıyan, klasik kuralları özümsemiş, yeniliklere açık sanatçılar olarak uluslararası platformda saygın, bilimsel gelişmelere duyarlı, lisansüstü programa hazır, sanat etiğine sahip, araştırmacı, mesleki konularda ilkeli aynı zamanda disiplinler arası çalışmalarda etkin sanatçılar yetiştirmektir.