Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon - Vizyon

Misyonumuz
Sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, doğaya duyarlı, bireyler arasında sanat ile sevgi bağlarını güçlendiren, dayanışmanın hakim olduğu bir sanat merkezi olmaktır.

Vizyonumuz
Geleneksel Sanatlarımıza sahip çıkan, sanatsal değerleri ele alarak geçmişten geleceğe toplumumuzu bilinçlendirerek sağlam bir köprü kurmayı amaçlayan, halk ve üniversitemiz arasında ortak bir sanat çerçevesi altında birleşerek, sanatımızın tanıtılmasını hedefleyen kurumsal bir merkez olmaktır.