Fen Bilimleri Enstitüsü
21.01.2021

Lisansüstü (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programlarımız YÖK’te Kabul Edilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu, Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı tarafından gönderilen yazıyla; Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğümüzün Tezli (ING) Yüksek Lisans lisansüstü program açılması konusundaki teklifi 20.01.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 25/12/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Karo.o dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve işleyiş Yönermeliği'nin 4. , 7. ve 5/d maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 14. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca; aşağıda adı geçen lisansüstü programların açılması uygun görülmüştür.

Fen Bilimleri Enstitüsü
Harita Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı
Endüstri MübendisJiği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı
Kimya (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı