Fen Bilimleri Enstitüsü
26.10.2020

LİSANSÜSTÜ DOKTORA PROGRAMI AÇILMASI

Yüksek Öğretim Kurulu, Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından Enstitümüz bünyesinde Lisansüstü Program Açılmasına ilişkin 15.10.2020 tarih ve E.66142 sayılı yazıyla;
  •  Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
  •  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı
  •  Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı
Açılmasına karar  verilmiştir.  Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu, Eğitim-Ögretim Dairesi Başkanlığının 05.10.2020 tarih ve E.62494 sayılı yazıyla;
  •   Temel Bilimler  Anabilim Dalı Lisansüstü Program açılmasını uygun bulmuştur.