Fen Bilimleri Enstitüsü
21.07.2020

Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etı̇k Kurulu

Üniversitemiz “Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etı̇k Kurulu” 

bünyesinde her türlü bilimsel araştırmanın mevzuat ve etik ilkeleri açısından değerlendirme 

çalışmalarında görev yapmak üzere 21.07.2020 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 

Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etı̇k Kurulu"’ oluşturulmuştur.