Mevlana Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü: Doç. Dr. Sedat PAK
Biyoteknoloji Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Faysal SELİMOĞLU
İstatisik Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet PEKGÖR
Matematik-Bilgisayar Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Ümit KARABIYIK
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nur ASLAN