Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Elemanları ile Yüksek Lisans Öğrencilerinin Düzenledikleri Karma Resim Sergisi