Ereğli Ziraat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Çetin Palta

Telefon : 0 332 777 00 30 / 8909

E-posta : cpalta@erbakan.edu.tr