Ereğli Eğitim Formasyon Birimi
21.11.2019

2. Yedek Kayıt Listesi İlanı

Yedek Kayıt hakkı kazananların listesine ulaşmak için tıklayınız.


Not: Pedagojik Formasyon Usul Esasları ile ilgili önemli bildiler başlığı ile sunulan belgede yer alan 5. Madde gereğince formasyon alanlarındaki kontenjanlarda değişiklik yapılmıştır.


2. Yedek Kayıt Tarihi: 25.11.2019


Yedek kesin kayıt esnasında istenecek belgeler şunlardır:

  1. Kayıt dilekçesi (kesin kayıtlar esnasında pedagojik formasyon birimince verilecektir)
  2. Online başvuru formu çıktısı (online başvuru yapıldıktan çıktısının alınacak ve aday tarafından imzalanarak kesin kayıtta ibraz edilecektir. Çıktı alamayan öğrenciler kesin kayıt esnasında bu belgeyi alabilir)

c. Mezun öğrenciler için; onaylı mezuniyet belgesi yada lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)

ç. Lisans not transkripti (aslı ve fotokopisi yada onaylı örneği)

d. Öğrencilerin üniversiteye giriş puanları gösterir sonuç belgesi çıktısı (Belgenin doğrulama kodlu olan internet çıktısı da kabul edilecektir)

e. Okuyan öğrenciler için; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 3. sınıf olduklarını gösterir onaylı öğrenci belgesi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında son sınıf olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. (diğer ara sınıf öğrencileri kayıt hakkı kazansalar bile kayıtları yapılmayacaktır.)

f.   Sosyoloji Bölümü transkript ve en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığını gösterir onaylı belge ile başvurabilir. (bu belge için yalnızca not durum belgesi kabul edilmeyecektir, üniversite tarafından ayrı bir resmi yazı alınması gerekmektedir). Felsefe Bölümü Transkript ve en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını gösterir onaylı belge ile başvurabilir.

g. Matematik-Bilgisayar Bölümü transkript ve kredilerinin en az %70’inin matematik alanında olduğunu gösterir belge ile başvurabilirler.

h. Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf (fotonun arkasına Ad-Soyad ve T.C Kimlik No yazılacaktır)

ı. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar T.C. Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesine öğretim ücretinin ilk taksiti olan 1.027 TL’nin TR51 0001 5001 5800 7308 5011 75 IBAN numaralı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Döner Sermaye hesabına yatırdığına dair 2 adet banka dekontunu teslim edeceklerdir. (Vakıflar bankasının her hangi bir şubesinden ücret yatırabilirsiniz). Dekonta öğrencinin Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası ile Pedagojik Formasyon ücreti, açıklaması yer almalıdır.