Ereğli Eğitim Formasyon Birimi
08.11.2019

Ereğli Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Başvurusu Kayıt Hakkı Kazananların Listesi

Kazananların listesi için Tıklayınız.


Not: Bazı bölümlerde yeterli sayıda başvuru yapılmamış bazı bölümlere ise yoğun başvuru olmuştur. Başvuru yapılmayan bölümlerin kontenjanları İlan edilen Pedagojik Formasyon Usul Esasları ile ilgili önemli bildiler başlığı ile sunulan belgede yer alan 5. Madde gereğince diğer bölümlere aktarılmıştır.


Kesin kayıtlar; 11.11.2019-15.11.2019 tarihlerinde Ereğli Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminde (Konya-Ereğli) saat 09.00 -17.00 saatleri arasında şahsen veya noter vekâletiyle aracılığıyla yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yedek kayıtlar; kesin kayıtlar sonucu kontenjanlar dolmaz ise boş kalan kontenjanlar için 18.11.2019 tarihinde yedek liste ilan edilecektir. Yedek olarak kayda hak kazananların kesin kayıtları ise 20.11.2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yedek ilanı sonucunda da kayıtların dolmaması durumunda kontenjanlar dolana kadar yedek ilanlarımız devam edecektir.

Herhangi bir nedenle kesinleşmiş kaydını sildiren öğrencilerin harç iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

Kesin kayıtlar sonucu, toplam kayıt sayısı 4’ün altında kalan bölümler açılmayacak ve bu bölüme kayıt yaptıran öğrencilerin yatırmış olduğu harç ücretleri iade edilecektir.

Akademik takvimin 2019 Kasım ayı içerisinde başlatılıp, 2021 Şubat ayı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Dersler 14’er hafta olmak üzere iki dönemdir. Program ile ilgili tüm duyurular Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birim sayfasından yapılacaktır. https://www.erbakan.edu.tr/eregliformasyon/

Kesin kayıt esnasında istenecek belgeler şunlardır:

  1. Kayıt dilekçesi (kesin kayıtlar esnasında pedagojik formasyon birimince verilecektir)
  2. Online başvuru formu çıktısı (online başvuru yapıldıktan çıktısının alınacak ve aday tarafından imzalanarak kesin kayıtta ibraz edilecektir. Çıktı alamayan öğrenciler kesin kayıt esnasında bu belgeyi alabilir)

c. Mezun öğrenciler için; onaylı mezuniyet belgesi yada lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)

ç. Lisans not transkripti (aslı ve fotokopisi yada onaylı örneği)

d. Öğrencilerin üniversiteye giriş puanları gösterir sonuç belgesi çıktısı (Belgenin doğrulama kodlu olan internet çıktısı da kabul edilecektir)

e. Okuyan öğrenciler için; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 3. sınıf olduklarını gösterir onaylı öğrenci belgesi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında son sınıf olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. (diğer ara sınıf öğrencileri kayıt hakkı kazansalar bile kayıtları yapılmayacaktır.)

f.   Sosyoloji Bölümü transkript ve en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığını gösterir onaylı belge ile başvurabilir. (bu belge için yalnızca not durum belgesi kabul edilmeyecektir, üniversite tarafından ayrı bir resmi yazı alınması gerekmektedir). Felsefe Bölümü Transkript ve en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını gösterir onaylı belge ile başvurabilir.

g. Matematik-Bilgisayar Bölümü transkript ve kredilerinin en az %70’inin matematik alanında olduğunu gösterir belge ile başvurabilirler.

h. Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf (fotonun arkasına Ad-Soyad ve T.C Kimlik No yazılacaktır)

ı. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar T.C. Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesine öğretim ücretinin ilk taksiti olan 1.027 TL’nin TR51 0001 5001 5800 7308 5011 75 IBAN numaralı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Döner Sermaye hesabına yatırdığına dair 2 adet banka dekontunu teslim edeceklerdir. (Vakıflar bankasının her hangi bir şubesinden ücret yatırabilirsiniz). Dekonta öğrencinin Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası ile Pedagojik Formasyon ücreti, açıklaması yer almalıdır.