Farabi Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü                                                            : Dr.Öğr.Üyesi Tuğba HORZUM

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü                        : Dr.Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin GÜLEÇ

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü                           : Dr.Öğr.Üyesi Canan SEVİNÇ

Eğitim Bilimleri Bölümü                                                       : Dr.Öğr.Üyesi  Serap YILMAZ ÖZELÇİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü            : Dr.Öğr.Üyesi Tuğba HORZUM