Turizm Fakültesi

Şoför

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU

  Birim Adı   Şoför
  Üst Yönetici/Yöneticileri   Fakülte Sekreteri / Dekan Yardımcıları / Dekan
  Personel   Şoför

 

GÖREV VE SORUMLUKLULAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İdari Mali İşler Daire Başkanlığının gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev alanıyla ilgili işleri yapar.
1. Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.
2. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak.
3. Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek.
4. Amirince verilecek benzer görevleri yapmak.
Şoför, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Şube Müdürü, Daire Başkanına ve Genel Sekretere karşı sorumludur.