Institute of Social Sciences
17.11.2022

TÜBİTAK 1001 Projesi Kapsamındaki Bilimsel Etkinlik

TÜBİTAK 1001 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Akdeniz Üniversitesi EğitimFakültesi Öğretim Üyesi Engin KARADAĞ'ın "Türkiye'deki Uluslararası Yükseköğretim ÖğrencilerininSosyoKültürel Uyumları Üzerinde Etkili Olan Bireysel ve Kurumsal Faktörlerin Analizi ve SosyoKültürel UyumunSağlanmasına Yönelik Bir Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi" isimli proje araştırmasında aşağıda yer alan anket link üzerinden uluslararası/yabancı öğrencilere anket yapma isteği aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

https://www.studyturkiye.net/